Sala Dos de Gener

Localització:C/ Les Parres s/n , Complex Cal Sitjes