Victòria Fluriach

Encarregada de totes les festes de l'Esplai. Organització i provisions.